Настройка редиректа в Nginx с www на без www и обратно

Редирект без-www на с-www

server {
	server_name domainname.com;
	return 301 $scheme://www.domainname.com$request_uri;
}
Редирект с-www на без-www

server {
	server_name www.domainname.com;
	return 301 $scheme://domainname.com$request_uri;
}
назад в раздел linux

Пт 02 Мар 2018.